Podcast

Framtidsvision #5

500 kilometer i timmen?

Framtidens tåg går snabbare och snabbare. Höghastighetstrafik över 200 km/tim ställer nya krav på konstruktion och dimensionering av våra järnvägsbroar. Med tröghetskrafterna ökar också osäkerheten kring dämpning, randvillkor och geometrisk modellering. Hur samverkar järnvägsbroar med omgivande jordmaterial?

I Framtidsvision #5 samtalar Martin Ålenius chef över bro-avdelningen på Tyréns och Mahir Ülker-Kaustell som är teknisk doktor och brokonstruktör, bland annat om hur höghastighetstågen påverkar vår infrastruktur. De kommer belasta våra broar med betydligt större krafter än dagens tåg. Hur löser vi det? Och hur kommer man bygga broar i framtiden? Finns nya material eller konstruktionsmaterial?

Öppna podden i SoundCloud

Dimensionsering av järnvägsbroar för höghastighetstrafik (>200km/h) styrs idag av Eurocode och omfattar kontroller baserade på dynamisk analys. Införandet av tröghetskrafterna leder till att osäkerheter i t.ex. dämpning, randvillkor och geometrisk modellering måste hanteras. En viktig aspekt i detta sammanhang är bro-struktur-interaktion och detta projekt syftar till att öka förståelsen för hur järnvägsbroar samverkar med omgivande jordmaterial.