Skapa den värld du drömmer om tillsammans med oss!

På Tyréns tror vi att den samlade kraften av innovation, design och ingenjörskonst kan lösa de flesta av världens utmaningar.

Kayin Dawoodi

Innovativ konstruktör med förkärlek till det udda och komplexa

Jag är framför allt involverad i projektens tidiga skeden – när det är som roligast och allt är möjligt! Genom att utmana mig själv, mina kollegor och kunder ser jag till att hitta nya kreativa lösningar som gör skillnad. Självklart i kombination med beprövad erfarenhet, kvalitet och robusthet.

På Tyréns sätts människan, uppdragen och planeten främst – samtidigt som vi är affärsmässiga. Här är alla delaktiga i att bidra till framgång; med grymma kollegor och stark gemenskap skapar vi topplösningar som bidrar till en bättre värld.

Sophia Hammarberg

Stadsplanerare i Malmö som älskar städer och urbana miljöer

Jag planerar hur framtidens städer ska designas och brinner lite extra för hållbar mobilitet. Tack vare Tyréns klimatakademi, en ambitiös utbildning som finansieras av Tyréns stiftelse, har jag fått fördjupade kunskaper om hållbarhet som hjälper mig i mitt dagliga arbete.

På Tyréns uppmuntras nytänk och innovation på riktigt och vi får innovera på arbetstid. Just nu sjösätter jag en ny produkt, Flowmapper, som gör kollektivtrafiken effektiv och attraktiv. Det känns som att jobba i en start-up fast i ett storbolag med stora muskler.

Roland Svärd

Teknisk expert som utvecklar vår fjärrvärmeverksamhet i norr

Jag ser till att det vi projekterar resulterar i robusta anläggningar och system. Genom att hålla mig uppdaterad om nya tekniker och hållbara byggmetoder levererar jag lösningar som fungerar över tid. Jag trivs bäst i komplexa uppdrag med många kompetenser inblandande, det gör att jag ständigt utvecklas och får lära mig nya saker.

Tyréns kännetecknas av enkelhet och öppenhet där alla får chansen att utvecklas. Vi uppmuntras till att vara innovativa och får stöd och verktyg för att förverkliga våra idéer – allt för att erbjuda våra kunder och samhället det bästa möjliga.