Skapa den värld du drömmer om tillsammans med oss!

På Tyréns tror vi att den samlade kraften av innovation, design och ingenjörskonst kan lösa de flesta av världens utmaningar.

Negar Daneshpour

Uppdragsansvarig arkitekt i Stockholm som brinner för att skapa miljöer där människor trivs.

Det roligaste i mitt arbete är det kreativa skissandet, att hitta lösningar och designidéer. Jag vill bidra till bästa tänkbara helhet, vilket projekt det än gäller. Som arkitekt behöver jag hålla mig uppdaterad om nya lagar, krav och verktyg för hållbarhet och klimatomställningen. Min uppgift är att se till att både gestaltning och hållbara val bevakas genom hela processen i projekten.

Det bästa med att vara arkitekt på Tyréns är att få jobba med kollegor över hela landet och i nära samarbete med alla andra discipliner. Just nu deltar jag i Tyréns arkitekturakademi där arkitekter, landskapsarkitekter och stadsplanerare utbildas för att kunna processleda omställningen till ett cirkulärt samhällsbyggande.

Anders Crowther

Geotekniker i Uppsala som gillar team work

Kommer vi geotekniker tidigt in i projekten kan vi styra valen mot de mest optimala lösningarna för olika konstruktioner; rätt förstärkningsmetoder, materialval, minimera mängden schaktmassor etc. Det leder till en mer säker och hållbar anläggning och sparar tid, pengar och inte minst naturresurser.

Det mest utmanande, men också det roligaste, med geotekniska utredningar är fältarbetet. Oavsett hur förberedda vi än är så har naturen alltid överraskningar åt oss. Det gäller att vara flexibel, redo att tänka nytt och involvera mina kollegor. På Tyréns är det inget problem – det finns alltid kollegor som mer än gärna stöttar och delar med sig av sina kunskaper.

Kristina Hargelius

All-inclusive miljökonsult i Göteborg som älskar att tänka nytt

Mark, vatten, byggnader, avfall, entreprenader och en mängd andra miljöfrågor står på mitt bord. Jag älskar bredden, variationen och att ingen dag är den andra lik.

Tack vare Tyréns mycket ambitiösa innovationsprogram utvecklar jag en ny sorts markradar, Terra Eye, som hittar bortglömda ledningar i marken. Det löser ett stort problem för många byggprojekt, sparar resurser och säkrar arbetsmiljön i fält. Genom vårt innovationsarbete bidrar vi till en snabbare omställning i byggbranschen och en mer hållbar värld.