Hållbarhet

Hållbarhet i varje uppdrag med TyrImpact

Det är tillsammans med våra kunder vi kan göra skillnad. Vår modell för att systematisera samverkan för hållbarhet heter TyrImpact och innebär att vi redan från start går igenom uppdragets alla hållbarhetsaspekter.

Samhällsbyggnadssektorn står idag för nära 40 procent av resurs- och energianvändningen och drygt 20 procent av klimatutsläppen. Stora mängder avfall är också en konsekvens av den höga byggtakten.

Med TyrImpact går vi systematiskt igenom uppdragets alla hållbarhetsaspekter redan från start. Resultatet visualiseras på en IT-plattform och ger beställaren och oss som konsulter möjlighet att under projektets gång hantera risker och ta till vara möjligheter. TyrImpact är ett verktyg ger konkreta resultat för konkret hållbarhetsnytta.

Med TyrImpact får du gröna glasögon – oavsett om det gäller ett stort infrastrukturprojekt eller en enskild byggnad.

Kort om hållbarhetsverktyget

  • Samverkan för hållbarhet är en arbetsmetod som understöds av
    IT-plattformen TyrImpact.
  • Metoden kan användas i alla typer av projekt – från mindre utredningar till husbyggnadsprojekt och stora infrastrukturprojekt.
  • Metoden har utvecklats i ett av Tyréns stiftelsefinansierade forskningsprojekt
    och har under arbetets gång testats i verkliga uppdrag och processer.
  • TyrImpact har stämts av mot olika branschstandarder, certifieringsverktyg och de globala hållbarhetsmålen.
  • TyrImpact kan nyttjas i tillsammans med andra digitala verktyg och plattformar, exempelvis BIM, GIS och geodata.

ÅVC med återbruk och insektshotell

Den nya återvinningscentralen i Lerums kommun blev extra hållbar med hjälp av det strukturerade arbetssättet TyrImpact. 

Läs nyheten