Sektorer

Byggnader

Tyréns arbetar med stora och små byggnadsprojekt, nybyggnader som ombyggnader. Tyréns erbjuder helhetslösningar och är en ledande konsult inom BIM.

Vi erbjuder våra kunder helhetslösningar för alla typer av byggnadsprojekt. Som projektledare tar vi totalansvar för genomförandet där vår långa erfarenhet av fastighetsprojekt ofta blir avgörande för ett lyckat uppdrag och en smidig affär.

Som kund får du full tillgång till vår kompetens inom energi, fukt och byggnadsvård, akustik, projektering i 3D och virtuellt byggande genom vår erfarenhet av ett stort antal nybyggnads- och ombyggnadsprojekt.

Vi är vana vid att driva stora helhetsåtaganden där våra arbetssätt ständigt utvecklas i samarbete med våra kunder. Vårt sätt att organisera, administrera och leda projekt kompletteras med bred erfarenhet inom projekteringsledning, byggledning, installationssamordning samt besiktning och kontroll. Vi har en mångårig och erkänd kompetens som konstruktörer av bärande strukturer kompletterat med spetskompetenser inom avancerad användning av betong, stål och trä samt kvalificerade tjänster inom lättbyggnadsteknik och murverk.

Tyréns är en av de ledande konsulterna inom BIM där våra medarbetare kan ta på sig en mängd olika roller utifrån era behov. Dagens fastigheter omfattar allt mer komplexa nätverk av el, tele och data där vår installationskompetens borgar för smarta lösningar för nya och befintliga installationer såväl utanför som i fastigheter. Vår kompetens inom installation säkerställer också energieffektiva lösningar och ett behagligt inomhusklimat. I takt med att vårt samhälle blir mer och mer bullerutsatt spelar dessutom våra akustiker en allt viktigare roll.

Tyréns har idag stor erfarenhet av arbete med certifieringssystem för ett hållbart byggande; BREEAM, BREEAM-SE och LEED och avgränsade system som Miljöbyggnad och Greenbuilding. Våra konsulter har egna verktyg och effektiva arbetssätt för att få hållbarhetsarbetet att bli en integrerad del i byggprocessen.

Vårt ambitiösa egenfinansierade forsknings- och utvecklingsarbete gör att du bland våra medarbetare finner både industridoktorander, doktorer och adjungerade professorer.