Sektorer

Klimat och miljö

Miljö är mer än farliga utsläpp och hotade artbestånd, det är också sådant som gör vardagen bättre. Det kan vara att sova gott om natten, känna trygghet eller att få uppleva orörd natur. Vilken utgångspunkt vi än väljer är klimat- och miljöfrågor idag en förutsättning för all samhällsbyggnad.

När vi utreder miljökonsekvenser tar vi hänsyn både till hur naturen och hur människorna påverkas. Vi är engagerade i hälsofrågor och har till exempel bekostat ett industridoktorandprojekt kring hälsa i miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) i infrastrukturprojekt. I barnkonsekvensbeskrivningar låter vi äntligen barnen komma till tals om vad som gör dem glada eller rädda. Den sociala konsekvensbeskrivningen undersöker om ett nytt planområde leder till ökad segregation eller till ökad jämställdhet.

Vi har tagit fram ett stort antal MKB för väg- och järnvägsprojekt och får ofta fortsatt förtroende för att arbeta vidare med miljöfrågorna i projektens utförandeskede. Miljökonsekvensbeskrivningar upprättas vanligen flera gånger under ett projekt. Det kan handla om olika frågor, som exempelvis buller, grundvattenfrågor eller hantering av överskottsmassor.

Kopplingen mellan energi och miljöfrågor är mer aktuell än någonsin.

Kopplingen mellan energi och miljöfrågor är dessutom mer aktuell än någonsin. Vi måste tänka på vilka, men också på hur mycket material vi använder. Genom smart produktutveckling minimerar vi inte bara de miljömässiga avtrycken utan skapar också en ökad kvalitet och lönsamhet i våra kunders byggprojekt.

Vi hjälper dig att skapa hållbara lösningar. Hör gärna av dig så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda.