Sektorer

Samhällsplanering

Människa, samhälle, funktion och design. Delar som alltid bildar en helhet och inspirerar oss i våra kunduppdrag inom samhällsplanering. De vägleder oss i allt från arbetet med mindre gestaltningsskisser till omfattande infrastrukturutredningar.

Kommuner och exploatörer behöver ofta planeringsstöd för att väga in ekonomiska och sociala aspekter i sina beslut. Vi assisterar i strategiska frågor, genom hela planprocessen samt med bedömningar av miljöfrågor vid exploatering av verksamheter och bebyggelse. Vår kompetens ger dig goda underlag och lösningar inom stadsutveckling och regional utveckling.

Vi har erfarenheten som hjälper dig att bedöma förutsättningarna för etablering eller utveckling av kontorslokaler, handel och bostäder. Utifrån era behov har vi ett välutvecklat samarbete mellan strateger och planerare, landskapsarkitekter och tekniker för samordning av alla tjänsteområden vid planering av nya eller befintliga miljöer.

Vi tar fram kreativa lösningar som analyseras utifrån kostnad, miljö och funktion. Under byggskedet och driftskedet erbjuder vi byggledning, besiktningar och stöd. Tillsammans skapar och beskriver vi en miljö där gestaltning går hand i hand med funktion, miljö och teknik. Vi skapar hållbara lösningar med människa, samhälle, funktion och design i centrum.

Ta gärna kontakt med någon av våra medarbetare, så berättar vi mer om fördelarna att arbeta med Tyréns.