Sektorer

Vatten

Allt samhällsbyggande påverkar våra vattenresurser. Vi behöver därför planera för att hitta de åtgärder som förebygger skadliga effekter. I ett modernt samhällsbyggande krävs även energieffektiva vatten- och avloppssystem.

Vatten är grunden till allt liv. Vi arbetar med vatten i alla olika hänseenden och är en av de största vatten- och miljökonsulterna i Sverige. De projekt vi arbetar med sträcker sig från mycket tidiga planeringsstadier, förstudier och pilotförsök, via utredning och projektering, upphandling och projektledning till besiktning, utbildning och driftoptimering. Många av våra vattenprojekt innebär också genomförande av tillståndsprocesser med miljö- och konsekvensbeskrivningar (MKB). Vår breda kompetens gör att vi kan utföra alla typer av projekt relaterade till vatten.

Allt samhällsbyggande påverkar våra vattenresurser. Vi märker tydligt hur vattenfrågorna får en alltmer framträdande plats i samhällsdebatten i takt med ett ökande fokus på miljö- och klimatfrågor. Därför planerar vi för att hitta de åtgärder som förebygger skadliga effekter. Vi måste kunna förstå framtiden för att göra rätt idag.

Vi behöver förstå framtiden för att göra rätt idag.

Modernt samhällsbyggande kommer att kräva förståelse för nya samband, nya lösningar, mer energieffektiva system i det kretslopp som är vatten. Vad vi än kan förvänta oss av framtiden kan vi i alla fall räkna med vatten som en avgörande pusselbit i samhällets framtida behov.

Ta gärna kontakt med någon av våra medarbetare, så berättar vi mer om fördelarna med att arbeta med Tyréns.