Utveckling

Forskning & utveckling

Vi leder utvecklingen inom hållbart samhällsbyggande. Tyréns är stiftelseägt och vår ägandeform gör det möjligt för oss att satsa målmedvetet på forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet.

Vi är experter inom en bransch som har stor påverkan på samhället och har både möjlighet och ansvar att driva en hållbar utveckling. Ägandeformen med Sven Tyréns Stiftelse och en stark ekonomisk ryggrad gör det möjligt för oss att satsa kraftfullt, långsiktigt och kontinuerligt på att utveckla konsultverksamheten och alla som jobbar här.

Stiftelsen återinvesterar vinsten från konsultverksamheten i forskning och utveckling inom samhällsbyggnadsområdet.

Vårt mål är att lösa samhällsutmaningar tillsammans med kunder, partners och nationella forskningsråd som till exempel Vinnova och Formas. Vi har även ett nära samarbete med universitet och högskolor som bland annat innebär att vi finansierar industridoktorander och professurer.

Medarbetarnas idéer utvecklar branschen

Forskning och utveckling genomsyrar hela vår organisation och de allra flesta projekten är sprungna ur våra medarbetares idéer.

Områden vi fokuserar på är bland annat avancerade konstruktioner, effektivare byggprocesser, förnyelse och underhåll samt klimat, miljö och hälsa. Vi ska också förädla det vi redan har och utnyttja våra erfarenheter mer effektivt med hjälp av en intensiv utveckling inom vårt arbetsfält.

Om Tyréns utvecklingsverksamhet:

  • Vi har genomfört över 100 FoU-projekt.
  • Stiftelsen har delat ut drygt 80 miljoner kronor till FoU-projekt sedan 2014.
  • Vi samarbetar med universitet och finansierar industridoktorander.

En cirkulär affärsmodell

Vår cirkulära affärsmodell gör att vi kan vara en ledande aktör inom hållbar samhällsutveckling och samhällsbyggande. Varje år återinvesteras ca 25 miljoner kronor i forskning och innovation.

Läs mer