Vår ledning

Koncernledning

Eva Aspengren

Eva Aspengren

CFO and acting CEO

Född 1965. Anställd 2022.

Tidigare erfarenhet: CFO på WSP, ekonomidirektör på Cap Gemini.

Jessica Petrini

Jessica Petrini

CHRO

Född 1971. Anställd 2019.

Tidigare erfarenhet: Ägare och seniorkonsult i det egna bolaget Petrini Innovation, HR-direktör på Sweco.
Cecilia Granath

Cecilia Granath

MD Sweden

Född 1973. Anställd 2001.

Tidigare erfarenhet: Sedan examen anställd på Tyréns som byggnadskonstruktör, avdelningschef för City och Akustik, biträdande affärschef Fastighet och Byggnad.

Tony Morris

Tony Morris

acting MD UK

Född 1972. Anställd 1998.

.

Gregor Rolski

Gregor Rolski

Business Area Manager Eastern Europe

Född 1962. Anställd 2019.

Tidigare erfarenhet: CEO för Sweco Engineering Ltd i Polen, Regionchef för vattenkraft och dammar på Sweco Infrastructure i Sverige.

Dag Måhlstrand

Dag Måhlstrand

CINO, Head of NEXT

Född 1978. Anställd 2003.

Tidigare erfarenhet: Sedan examen anställd på Tyréns som byggnadskonstruktör och i olika ledningsroller bland annat affärschef Fastighet & Byggnad och Head of Innovation.

Olof Dedering

Olof Dedering

CIO

Född 1975. Anställd 2023.

Tidigare erfarenhet: Vice President Credit Solutions TietoEvery, Director Software Delivery & Support, Credit Solutions, Tieto.