Vår ledning

Ledningsgrupp Sverige

Cecilia Granath

Cecilia Granath

Vd

Född 1973. Anställd 2001.

Daniel Wallström

Daniel Wallström

Divisionschef Mark & Vatten

Född 1968. Anställd 2007.

Andreas Behm Fredin

Andreas Behm Fredin

Divisionschef Konstruktion & Installation

Född 1978. Anställd 2009.

Christer Abrahamsson

Christer Abrahamsson

Divisionschef Arkitektur & Projektledning

Född 1972. Anställd 2016.

Ulrica Nilsson

Ulrica Nilsson

Divisionschef Väg & Järnväg

Född 1967. Anställd 2019.

Hans Mattsson

Hans Mattsson

Ekonomichef

Född 1977. Anställd 2015.

Minna Hallin

Minna Hallin

HR-chef

Född 1986. Anställd 2022.

Johan Serrander

Johan Serrander

Marknadschef Väg & Järnväg

Född 1970. Anställd 2008.

Cindi Lindsborg

Cindi Lindsborg

Head of Business Support and Business Development

Född 1982. Anställd 2024.