Vår ledning

Ledningsgrupp Sverige

Cecilia Granath

Cecilia Granath

Vd

Född 1973. Anställd 2001.

Tidigare erfarenhet: Sverigechef, Regionchef Öst, Avdelningschef Akustik och Avdelningschef Huskonstruktion.

Daniel Wallström

Daniel Wallström

Divisionschef Mark & Vatten

Född 1968. Anställd 2007.

Tidigare erfarenhet: Affärsenhetschef Grontmij AB, Skanska, PEAB.
Andreas Behm Fredin

Andreas Behm Fredin

Divisionschef Konstruktion & Installation

Född 1978. Anställd 2009.

Tidigare erfarenhet: Avdelningschef för Tyréns affärsområde Installation och tidigare för Fastighet och Byggnad.

Christer Abrahamsson

Christer Abrahamsson

Divisionschef Arkitektur & Projektledning

Född 1972. Anställd 2016.

Tidigare erfarenhet: Stadsbyggnadschef och Planchef Göteborgs stad, Stadsbyggnadschef Mölndals stad, Samhällsdirektör länsstyrelsen Västra Götaland.
Ulrica Nilsson

Ulrica Nilsson

Divisionschef Väg & Järnväg

Född 1967. Anställd 2019.

Tidigare erfarenhet: Affärschef Mark & Anläggning samt Mark & Vatten på Tyréns, Regionchef på Sweco Infrastructure, projektledare på Vägverket/Trafikverket.

Hans Mattsson

Hans Mattsson

Ekonomichef

Född 1977. Anställd 2015.

Tidigare erfarenhet: Finance Director IP & BPS inom CGI, Global Business controller Polygon och Munters.

Helena Karlsson

Helena Karlsson

Affärsstödschef Verksamhetsutveckling

Född 1973. Anställd 2001.

Tidigare erfarenhet: Avdelningschef Miljö och Affärschef Projektledning på Tyréns.

Minna Hallin

Minna Hallin

HR-chef

Född 1986. Anställd 2022.

Tidigare erfarenhet: Head of People & Culture på HiQ samt People & Culture Manager på CGI och Acando.

Johan Serrander

Johan Serrander

Marknadschef Väg & Järnväg

Född 1970. Anställd 2008.

Tidigare erfarenhet: Affärschef Väg & Järnväg Region Öst, Biträdande Regionchef Öst.

Lena Franzén Lindfors

Lena Franzén Lindfors

Head of Business Automation & IT

Född 1978. Anställd 2021.

Tidigare erfarenhet: Chef Digitalisering Rikshem AB, Stabschef 1177 Vårdguiden, Konsult KnowIT AB och ÅF AB.