God helg & gott nytt år!

Tack för i år. Vår julgåva i år går till UNHCR, WWF och WASSUP.

Våra värderingar och vår historia

Engagemang

Som samhällsbyggare har vi både ansvar och möjlighet att bidra till ett hållbart samhälle. För oss är det viktigt att engagera oss i frågor som följer våra värderingar.

 

UNHCR

UNHCR är FN:s flyktingorgan som ger världens mest utsatta människor livräddande nödhjälp, skydd, tak över huvudet och hopp om en bättre framtid. UNHCR har funnits i 70 år och har världens uppdrag att hjälpa alla flyktingar så länge som de befinner sig på flykt.

www.sverigeforunhcr.se

WWF

WWF arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer och bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen genom att; bevara världens biologiska mångfald, verka för att förnybara naturresurser används på ett hållbart sätt, minska föroreningar och ohållbar konsumtion.
www.wwf.se

WASSUP

WASSUP (Water and Sanitation Support) är en fristående ideell förening bildad av anställda på Tyréns och är öppen för alla som arbetar eller som har arbetat inom Tyréns. Syftet är att med insamlade pengar av Tyrénsanställda stödja utomstående projekt som ger konkreta resultat i form av rent dricksvatten, förbättrad grundvattensituation och funktionella ekologiska sanitetsanläggningar. Tyréns ledning stödjer WASSUP och dubblerar medarbetarnas insatser. Hittills har föreningen bidragit till att ca 30 000 människor har fått tillgång till rent vatten.
www.wassup.se