Våra värderingar och vår historia

Våra värdeord

Våra värdeord definierar vår företagskultur, det vi tror på och tycker är viktigt. Värdeorden fungerar tillsammans med vår vision och mission som ledstjärnor i vardagen. Sedan 2021 har vi inom Tyrénskoncernen en gemensam vision, mission och värdeord som lyfter fram våra styrkor och fortsätter att driva oss framåt.

Vår vision – det vi drömmer om att uppnå

Vi har vilja, kunskap och förmåga att frigöra potentialen i människor och platser. Med innovation, design och teknik hittar vi lösningar på våra kunders och samhällets utmaningar.

Vår mission – vad vi erbjuder kunder och omvärlden

Vi är övertygade om att innovation, design, arkitektur och teknik kan driva utvecklingen mot en hållbar värld – världen vi drömmer om.

Världen vi drömmer om är inte bara grönare och smartare än idag, den är hälsosammare, tryggare och mer inkluderande. Världen vi drömmer om bygger på Agenda 2030:s principer och formas av det vi och våra kunder gör idag.

Våra värdeord - våra styrande och vägledande ideal

Präglar vår företagskultur och vägleder oss i vardagen

Connect

Ask questions. Make friends and share knowledge. Be honest. Inspire. Break barriers. Interact. Socialise. Fika.

Vi är en efterfrågad medspelare som inspirerar och engagerar. Vi utvecklas i samspel med andra, lyssnar, lär av våra erfarenheter och är generösa med vår kunskap. Vi bygger och vårdar relationer. Vi bryr oss om varandra.

Challenge

Be brave. Be open. Challenge yourself, colleagues and clients. Find new perspectives.
Bring new ideas. Question.

Vi gör våra kunder framgångsrika och är den långsiktigt bästa partnern.  Vi har modet att utforska och ligga steget före. Genom öppenhet och innovativa lösningar utmanar vi branschen, våra kunder och oss själva. Vi utvecklas varje dag

Create

Be curious. Be creative and playful. Enjoy business. Make the impossible possible. Innovate. Surprise. Create the world we dream of.

Vi skapar värde och bygger ett hållbart samhälle genom våra uppdrag. Vi är nyfikna på framtiden och kreerar, utvecklar och omsätter idéer till verklighet. Vi spelar som lag och sätter kunden främst. Vi är 1Tyréns.