Wall of Innovation

Äldrevänlig stadsplanering

Äldrevänlig stadsplanering erbjuder ett evidensbaserat äldrevänlighetsindex tillsammans med en befolkningsprognos på karta.

Laddar

Sverige har en låg befolkningsökning med en starkt åldrande befolkning. 
En åldrande befolkning innebär utmaning för planering av våra samhällen. Därför har vi i äldrevänlig stadsplanering utvecklat ett äldrevänlighetsindex på karta.

Tillsammans med en befolkningsprognos på karta tror vi att tjänsten kan hjälpa till att identifiera områden för att för att skapa riktade insatser och på så sätt avhjälpa en del av dessa utmaningar som att minska risken för ensamhet och skapa välmående i livets alla skeden och utnyttja vårt bostadsbestånd på ett hållbart sätt.