Wall of Innovation

Digital Asset Management as a Service

Tjänsten går ut på att förvalta kundens objektsbaserade 3D-modeller och tillgängliggöra dess innehållande information.

Tyréns kan uppdatera och underhålla 3D-modeller över tid genom att utnyttja hela företagets olika kompetenser och teknikområden. Skillnaden mot att erbjuda ett digitalt arkiv som till exempel Webforum är att vi även uppdaterar, validerar och tar ansvar för att informationen som kunden behöver få ut, finns tillgänglig digitalt.

Tyréns erbjuder även mindre projekteringsinsatser om informationen, som ska uppdateras, innebär större förändringar i CAD och BIM-modeller.

Linus Malm

Läs mer om värdeskapande och hållbara digitala fastighetstillgångar