Wall of Innovation

Flowmapper

Gör kollektivtrafiken effektiv och attraktiv.

Laddar

Flowmappers erbjudande grundar sig i unik data som tagits fram för att hjälpa kommuner, kollektivtrafikhuvudmän och operatörer att planera en mer attraktiv och effektiv kollektivtrafik - baserat på fakta. Genom att arbeta datadrivet kan ni säkerställa att rätt satsningar görs, och att de får önskad effekt. Med Flowmappers Analytics, Indicator och Timetable AI blir arbetet med gator, bussar och städer smartare och smidigare.

Flowmapper är den enda tjänsten på marknaden som visar hur kollektivtrafiken faktiskt fungerar. Det ger er möjligheten att ligga i framkant när det kommer till kollektivtrafikens framkomlighet och punktlighet. 

Sju miljarder datapunkter kan inte ha fel - vi vet hur trafiken flyter i er stad

Teamet bakom Flowmapper arbetar hängivet för att hjälpa er skapa störst värde för resenärerna, till en rimlig kostnad. Med marknadens mest precisa och exakta data som grund leder vi utvecklingen för en datadriven kollektivtrafik.

Varje år kostar fördröjningar i kollektivtrafiken samhället hundratals miljoner kronor. Vi vill hjälpa branschen att arbeta smartare och datadrivet - för morgondagens kollektivtrafik. Med sju miljarder datapunkter som grund kan ni planera en kollektivtrafik som är baserad på hur trafikflödena faktiskt ser ut. Flowmapper hjälper er att skapa en tillförlitlig kollektivtrafik - med minskade utgifter och kortare restid.

Kommuner, kollektivtrafikhuvudmän och operatörer kan nu optimera sina kollektivtrafikflöden, få optimala tidtabeller och göra satsningar på infrastruktur och busslinjer som faktiskt gör skillnad – för resenärerna, miljön och lokalsamhället.

 

Läs mer om lösningarna för morgondagens kollektivtrafik flowmapper.tyrens.se