Wall of Innovation

Hållbarhetsbedömning i översiktsplanering

De ekonomiska och sociala aspekterna bedöms likvärdigt med de miljömässiga, vilket leder till att kommunernas översiktliga planering bidrar till goda livsmiljöer för alla.

Laddar

Vi erbjuder en paketerad tjänst för att göra hållbarhetsbedömningar i kommunala översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner. När kommuner tar fram översiktsplaner ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) alltid göras. Allt oftare efterfrågar kommunerna att MKBn ska breddas till att behandla alla hållbarhetsperspektiv, även ekonomiska och sociala aspekter, d.v.s. att göra en Hållbarhetsbedömning (HB).

Tyréns får redan idag återkommande förfrågningar och uppdrag att göra såväl MKB som HB för översiktsplaner (ÖP) och fördjupade översiktsplaner (FÖP). Därför har vi tagit fram ett strukturerat och effektivt arbetssätt med en tydlig metodik, som vi erbjuder våra kunder.

Välkomna att höra av er så berättar vi mer om vår paketerade hållbarhetstjänst!