Wall of Innovation

PlaneVA

PlaneVA är en tjänst inom VA-management och kommer att underlätta för många kommuner att jobba långsiktigt med sin VA-ekonomi.

Laddar

I nästan varje svensk kommun finns en VA-chef. VA-cheferna är ansvariga för Vatten och avlopp och har budgetansvar för verksamheten. VA-verksamheten är taxefinansierad och lyder under vattentjänstlagen. Underhållsbehovet är stort och till det kommer klimatförändringarnas inverkan med konsekvenser som vattenbrist, översvämningar och kvalitetsbrister i råvatten. VA-cheferna har stora utmaningar att prioritera och planera för att få balans i den taxefinansierade VA-ekonomin.

Det förväntade resultatet PlaneVA är en tjänst inom VA-management som hjälper VA-cheferna att få balans i ekonomin över tid genom att ta fram en långsiktig plan som minimerar risken att sätta felaktiga avgifter. Genom att tids- och kostnadseffektivt samla in, strukturera, analysera och prognostisera ekonomisk data för VA-verksamheten får VA-cheferna möjlighet att prioritera åtgärder och planera för justeringar av VA-taxan.

PlaneVA kommer att vara både ett internt prognosverktyg och en digital paketerad tjänst. Genom att erbjuda ett abonnemang för uppdatering av grundtjänsten knyter vi kunderna till oss på längre sikt. Vi får en mer hållbar marknad och kunderna minimerar risken till kunskapstapp. Utan prognosverktyg är arbetet tid- och resurskrävande vilket medför att merparten inte har möjlighet att prognostisera taxan. Med PlaneVA kan vi göra det enkelt tillsammans.