Wall of Innovation

Risk AI

Risk AI är ett AI-automatiserat riskhanteringssystem för sprängnings- och gruvbrytningsinducerade seismiska skador.

Laddar

Syftet med detta projekt är att bygga ett datadrivet analysramverk/verktyg kallat Risk AI som använder AI för att prognostisera gruv- och sprängningsinducerade skaderisker. Risk AI är ett automatiserat riskhanteringssystem/verktyg för vibrations- och gruvbrytningsinducerade seismiska skador som syftar till att hjälpa gruvdrift och civila företag att förutse och identifiera potentiella riskområden för infrastrukturella skador och bergbrott, genom att samla in och sammanföra olika datakomponenter.

Det förväntade resultatet av Risk AI är klassificering och identifiering av områden med olika risk- eller skadenivåer vid bergutgrävningar på djupt och grunt djup. I djupa underjordiska bergutgrävningar/gruvor kommer systemet att ge varningar för områden med sannolikhet för en stor seismisk händelse och stenfall. Vid berguttag på grunt djup kommer systemet att analysera markvibrationsnivåer över ett givet avstånd av olika bergmassaförhållanden, bedöma och identifiera områden med hög risk för skador på underjordisk infrastruktur och infrastruktur på marken.

Den största fördelen med RISKAI-systemet är att bedöma och mildra faror och hantera tillhörande risker på ett mycket mer effektivt och tillförlitligt sätt.