Wall of Innovation

Skaye

Skaye är ett automatiserat analysverktyg inom klimatanpassning som möjliggör för kommuner, fastighetsbolag och VA-aktörer att ta välgrundade beslut vid strategiska åtgärds- och investeringsplaner.

Skaye Data

Extremväder blir allt vanligare och många fastighetsägare och kommuner riskerar att råka ut för stora och kostsamma konsekvenser när till exempel skyfall slår till. Sedan 2022 har Skaye hjälpt fler än 20 kunder att förutse och förebygga klimatrisker.

Med Skaye kan Tyréns förutse risker vid extremväder (skyfall, hav/vattendrag, värme och VA) och presentera på ett pedagogiskt sätt var det finns risk för skador på byggnader, ledningsnät och infrastruktur. Det ger investerare, kommuner och fastighetsbolag helt nya möjligheter att agera proaktivt för att ta kontroll över dessa risker.

Nicholas South

Skaye - Proaktiva klimatriskanalyser (tyrens.se)