Wall of Innovation

SmartMass

SmartMass är ett projekt som fått finansiering inom ramen för Tyréns innovationsprogram för att utveckla ett digitalt beräkningsverktyg som ska bidra till att uppnå en mer klimatneutral byggprocess och minimera mängden massor som körs till deponi.

Laddar

SmartMass tydliggör de positiva effekterna av en smart masshantering och hjälper till att generera och välja det bästa alternativet utifrån klimat- och kostnadsperspektiv.

Klimatsmart och kostnadseffektivt
SmartMass beräknar möjliga reduceringar av CO₂-utsläpp och kostnader i kronor så att du enkelt kan jämföra olika alternativa masshanteringsscenarier samt implementera olika åtgärder för att ytterligare reducera klimatpåverkan. Beräkningarna av koldioxidutsläpp och kostnader är indelat i kategorierna transporter, arbetsmaskiner och inköpt material. Resultatet blir förslag på hur du kan hantera massor på det mest ekonomiska och klimatsmarta sättet.

Användarvänligt verktyg
Våra ledord är att SmartMass ska vara användarvänligt och enkelt att förstå, och fungera även i mindre projekt där man eftersträvar en mer klimatneutral masshanteringsprocess.

Vill du minska dina kostnader för masshantering och bidra till en klimatneutral byggprocess? Testa SmartMass här.