Wall of Innovation

SoundViewer

SoundViewer visualiserar och gör bullersituationen lättbegriplig och tillgänglig.

Bild på ljudvåg

SoundViewer är en webbaserad tjänst som tar bulleranalys till en ny dimension. Genom att kombinera noggranna beräkningar och mätningar skapar vi en pedagogisk och användarvänlig plattform för att visualisera, kommunicera och optimera bullersituationen i tre dimensioner.

Det är en plattform för samarbete och för att skapa förståelse för hur bullersituationen ser ut; från att underlätta kommunikationen med myndigheter och beställare till att skapa en öppen dialog med lokalsamhället. Det hjälper dig att planera platser där människor trivs och inte störs av buller.

Optimera din bullerhantering, bygg med omtanke och skapa en stad för framtiden med SoundViewer. Oavsett om det är ljud från tåg, vägtrafik, byggverksamhet, industrier eller flygplan ger vår tjänst dig insikter för att förstå och hantera buller på ett effektivt sätt.

Läs mer om Tyréns tjänster inom akustik