Wall of Innovation

Terra Eye

Det är inte ovanligt att man stöter på okända kablar eller objekt i samband med markarbeten. Att inte veta vad som döljer sig i marken kan bli både tidskrävande, kostsamt och farligt.

Terraeye

Terra Eye är en digital plattform där känd information tillsammans med ny information redovisas visuellt och tydligt. Målet är att optimera produktionsplaneringen och minska risken för överraskningar.

Terra Eye består av tre moduler som väljs beroende på i vilket skede projektet befinner sig i:

  • Terra EyeMODEL - Med Terra EyeMODEL visualiseras data i 3D på ett tydligt sätt i en Terra Eye-karta. All data är kompatibel med samtliga på marknaden förekommande projekteringsverktyg.
  • Terra EyeGPR – Komplett undersökning med 3D-markradar för att verifiera och identifiera ledningar och objekt. Tolkade resultat importeras till Terra EyeMODEL.
  • Terra EyeMC – Från Terra Eye kan underlag till maskinstyrning exporteras.