Projekt

Industri

Tyréns breda kunskap inom samhällsbyggnad gör att vi kan erbjuda industriföretag allt från miljöprofilering – något både kunder och medarbetare efterfrågar – till att kapa kostnader genom att spara energi, minimera avfallsproblem och kemikalieanvändning. I vårt samarbete med industrin har vi särskilt fokus på miljö, projektering, informationshantering och riskhantering.