Digital dialogplattform för medborgardialog och samråd


Nu kan du på ett enkelt sätt maximera nyttan av dina medborgardialoger. Digital dialogplattform är en användarvänlig plattform med en geografisk förankring som ökar nyttan och användbarheten av medborgarnas engagemang.

Ett verktyg för att lagra, analysera och dela resultatet 

Tyréns erbjuder ett unikt verktyg för lagring och analys av tidigare genomförda och framtida dialoger. Verktyget förenklar intern kunskapsdelning och spridning av dialogresultat. Plattformen ger ökad samverkan och transparens i processen då resultat av en dialoginsats snabbt kan analyseras och delas med berörda aktörer.

Digital Dialogplattform är verktyget du behöver för maximera nyttan av både gamla och nya medborgardialoger.

Digital dialogplattform och ett strukturerat arbetssätt ger:

  • Sänkta trösklar för att genomföra digitala medborgardialoger
  • Snabbare återkoppling både internt och externt
  • Tidsbesparing vid sammanställning och analys
  • Minskad dialogtrötthet hos medborgare genom bättre överblick av genomförda dialoger
  • Uppföljning av resultat över tid
  • Undvika att erfarenhet försvinner genom att samordna kunskap och information som enkelt kan återanvändas organisationen

Allmänheten får chans att påverka på riktigt 

En tydlig dialogstrategi och rätt digitala verktyg underlättar arbetet och ger en mer demokratisk process där berörda aktörer och allmänheten får chans att påverka på riktigt, samtidigt som projektet utvecklas, kvaliteten ökar och arbetsbelastningen minskar.

Rätt verktyg kvalitetssäkrar arbetet och ger en mer demokratisk process.

Med Digital dialogplattform får du både en kortare startsträcka och bättre möjlighet till uppföljning.