Terra Eye

Slut på dyra överraskningar vid markarbeten.

Minska risken för skador på nedgrävd infrastruktur, människor och miljö.

Terra Eye är en digital plattform som:

 • ger dig koll på både känd och okänd information om vad som finns under mark
 • visualiserar resultatet tydligt i 3D
 • ger dig underlag för att optimera produktionsplaneringen och minska risken för överraskningar

En 3D-markradar används för ledningsinventering

Hur kan vi hjälpa dig?

Som PROJEKTÖR använder du Terra Eye för att:

 • samla all befintlig information i en gemensam digital plattform
 • skanna marken med 3D-markradar för att identifiera okända och/eller verifiera objekt i marken
 • visualisera risker och osäkerheter

Som ENTREPRENÖR använder du Terra Eye för att:

 • skapa en bättre produktionsplanering 
 • minimera risk för stillestånd och skador på människor och miljö
 • underlätta kommunikationen mellan olika aktörer inom projektet

Tre moduler för olika skeden i projektet: 

 • Terra Eye MODEL - Modulen används för att visualisera data i 3D på en karta. Terra Eye kan visualisera data från alla projekteringsverktyg på marknaden.
 • Terra Eye GPR – Modulen ger dig en komplett undersökning med 3D-markradar som verifierar och identifierar ledningar och objekt. Resultaten tolkas och importeras till Terra Eye MODEL.
 • Terra Eye MC – Underlag från Terra Eye exporteras och används som underlag till maskinstyrning.

Mer hållbart för ekonomi, miljö och människa. 

 • "Nu känns det säkrare för min personal som ska borra i marken."

 • "Det är skönt att slippa riskera att släppa ut giftiga ämnen när vi ska bygga."

 • "Nu slipper vi börja bygga och stöta på nergrävd infrastruktur som stoppar oss."

Frågor? Hör av dig.