Kalender

Almedalen

Årets Almedalsvecka blir inte som tidigare år. De flesta evenemangen kommer att vara digitala och Tyréns syns i år tillsammans med Business Arena och Sveriges Allmännytta. Vi ses digitalt!

Tyréns deltagande

Måndag 5 juli

09:30-10:30

Sveriges Allmännytta - Bostadsbrist i många kommuner – varför byggs det inte mer i Sverige?

Bostadsbyggandet är inte tillräckligt högt för att möta behoven på bostadsmarknaden. Varför byggs det inte mer och vad behövs för att öka nyproduktionen av bostäder över landet? Vad krävs för att allmännyttan ska ha förutsättningar för att kunna bygga fler hyresrätter som fler har råd att bo i? Simon Imner, analytiker bostadsmarknad, Tyréns

10.30-10.50

Business Arena - Bostadsfrågan ur kommunal synvinkel – hur ser en framgångsrik modell ut?

Kommunerna spelar en viktig roll för att bostadsförsörjningen i samhället ska fungera. Hur arbetar en kommun för att skapa en attraktiv bostadsmarknad i balans och vilka parametrar är det som avgör om man lyckas? Magnus Blombergsson, avdelningschef Stadsutveckling, Tyréns

14.00-14.20

Business Arena - Upplevd trygghet – hur skapas social hållbarhet?

Den grövre brottsligheten är oftast en intern uppgörelse, men oro och otrygghet sprids över ett större område. När det gäller den sociala kontexten krävs ofta en mer övergripande planering och ett helhetsgrepp där flera aktörer är med. Johan Wahlgren, utredare social hållbarhet, Tyréns

Tisdag 6 juli

10.40-10.50

Business Arena - Varför ökar träbyggandet så kraftigt?

Intresset för att bygga i trä har tilltagit de senaste åren. Många pekar på flera stora fördelar för klimat och miljö. Färre byggtransporter, behaglig byggarbetsmiljö, inhemsk råvara. Elias Baena, affärsutvecklare, Tyréns

12.15-12.30

Business Arena - Hur uppnår samhällsbyggarna klimatmålen?

Nya byggnaders klimatprestanda imponerar ofta. Samtidigt menar många att det är det befintliga byggnadsbeståndet som är nyckeln till att samhällsbyggnadssektorn ska klara av klimatutmaningen. Vilka åtgärder är mest effektiva om fastighetssektorn ska minska sina klimatavtryck? Elisabet Höglund, senior konsult inom cirkulär ekonomi, Tyréns

Onsdag 7 juli

09.30-09.35

Business Arena - Samhällsbyggnad

Inom det vida begreppet samhällsbyggnad ryms flera av de viktigaste sektorerna för att driva utveckling och föra vårt samhälle framåt - inte minst i spåren av pandemin. Vår expert ger oss en introduktion till det hetaste inom samhällsbyggnad just nu. Christer Abrahamsson, divisionschef Arkitektur & projektledning på Tyréns introducerar temat tillsammans med programledaren Kristina Alvendal.

Business Arena Almedalen 2021 kommer att vara en hybrid. Det innebär att mötesplatsen kommer ha både fysiska och digitala deltagare. 

Som digital deltagare kan du se allt innehåll live via:

Business Arena
Almedalsveckans Play

Almedalsveckan Play

Almedalsveckan Play är den digitala plattformen för årets Almedalsvecka. Den 4-7 juli kan du här på Play se, höra eller aktivt delta i över 600 evenemang som tar upp viktiga och intressanta samhällsfrågor. 

Almedalsveckan Play - den demokratiska mötesplatsen för alla