Kalender

Arbetsmarknadsmässan VARM, Chalmers

VARM är V-teknologsektionens och AE-sektionens årliga Arbetsmarknadsmässa på Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Den äger rum den 24 november och kommer i år att genomföras helt digitalt.

Vi står inför en global klimatutmaning och som en av de sektorer som påverkar samhället allra mest behöver vi kliva fram och ta vår del av ansvaret.

Hållbarhet står bokstavligen i mitten av Tyréns strategikarta. Vi är experter inom en bransch som har stor påverkan på samhället och vi har både möjligheter och ansvar att driva en hållbar utveckling. Tyréns åtta hållbarhetsmål finns definierade i en tydlig strategi i linje med FN:s agenda 2030. Missa inte att lyssna på livepresentationen där Tyréns hållbarhetschef Per Löfgren berättar mer om Tyréns Agenda 2030.