Kalender

Att lyckas med innovativ samhällsutveckling - Innovation i offentlig sektor

Inspelat webbinarium där Mia Wahlström berättar om resultat från FoU-projektet Urban Trends & Innovations. Webbinariet tar upp olika exempel på IoT-projekt i Stockholm stad: i-water - utveckling av sensorer för att mäta vattenkvalitet i realtid och Connected SRS - ett Vinnovafinansierat projekt i Norra Djurgårdsstaden.

Många innovativa samhällsprojekt drivs av offentliga organisationer och det är ingen nyhet att den offentliga sektorn har stor påverkan på våra samhällens förmåga att bli mer hållbara. Inte bara via regleringar, utan eftersom dessa organisationer ofta är de främsta serviceutövarna och de största arbetsgivarna. Genom innovationer kan servicen förbättras - med allt ifrån renare luft till bättre äldrevård och genom digitalisering kan den offentliga sektorn effektiviseras. Innovation och digitalisering inom offentlig sektor är därför en nyckel till att skapa mer hållbara samhällen. Ett exempel är utveckling av "IoT" - Internet of Things - i staden. Det finns det också stora utmaningar med att innovera inom offentlig sektor, bland annat kopplat till organisationernas myndighetsroll.

Digitalisering inom offentlig sektor- IoT projekt i Stockholm stad
Vi gästas av marinbiologen Maya Miltell, fd. projektledare för i-water och nu projektledare på Rise, där hon bland annat jobbar med Connected SRS och andra projekt som syftar till att accelerera klimatomställningen. Maya brinner för att alla i teamet ska kunna vara medproducenter i innovationsprocessen, att det ska finnas ömsesidig förståelse för varandras behov.

Webbinariet kommer inte att fokusera på tekniken - även om den kan vara nog så spännande - utan vi kommer att diskutera hur man leder ett team med olika organisationer och olika behov, för att nå ett gemensamt mål. Att lyckas med innovativ samhällsutveckling handlar nämligen om att ha förmågan att leda innovationsprocesser - även i den ofta relativt trögrörliga offentliga sektorn.

Titta på det inspelade webbinariet här:

Laddar

Webbinariet hölls den 2 december. Mia Wahlström, konsult på Tyréns, presenterade resultat från studien Urban Trends & Innovations. Webbinariet gästades av Maya Miltell, Projektledare, RISE - Uppkopplade samhällen. Moderator var Anna Frankzén Starrin, Trend- och omvärldsanalytiker.

Läs mer om Urban Trends & Innovations