Kalender

Business Arena Stockholm

Träffa Tyréns på Nordens största mötesplats för aktörer inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. På årets Business Arena Stockholm träffas vi på Stockholm Waterfront den 21 och 22 september 2022.

Programinnehållet kommer som alltid att fokusera på omvärldsläget, politik, ekonomi och de viktigaste utvecklingslinjerna i fastighetsbranschen. Programmet kommer även lyfta klimatfrågan och hur den digitala tekniken driver utvecklingen inom förvaltning. Vi bekantar oss med det senaste inom proptech och hela våning två är dedikerat för innovativa framtidsbolag som har möjlighet att nätverka med potentiella samarbetspartners och kunder.

Tyréns medverkar i programmet på Business Arena

Torsdag 22 september

15:15-15:45

En perfekt storm drabbar bostadsbyggandet - hur agerar kommunen?

Planering och byggande av bostäder är ett långsiktigt projekt. Fler bostäder leder till fler invånare i en kommun och det leder i sin tur till ett ökat skatteunderlag. I de växande storstadsregionerna är det många kommuner som gjort ambitiösa åtaganden när det gäller bostadsproduktion. På relativt kort tid har läget förändrats dramatiskt. Hushållens köpkraft urholkas av hög inflation, stigande räntor slår mot byggherrarnas kalkyler och ökande byggkostnader pressar ner marginalerna. Hur agerar en kommun för att hantera riskerna på bostadsmarknaden? Talare: Robin Svensén, chef Social och ekonomisk hållbarhet, Tyréns & Emelie Grind, samhällsbyggnadsdirektör i Järfälla kommun