Kalender

Business Arena Stockholm

Business Arena Stockholm arrangerades för första gången i Stockholm år 2001 och är den ledande mötesplatsen för fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. I år blir Business Arena Stockholm en hybrid.

Programinnehållet kommer att koncentreras och på ett attraktivt sätt anpassas till digitala förhållanden. Det kommer att finnas en digital utställning samt mötes- och diskussionsmöjligheter på plats bland annat i form av kvalitativa rundabordssamtal.

Tyréns deltar som partner och kommer att ha en digital monter.

Mer information om programmet och deltagandet finns här