Kalender

Business Arena Stockholm

Business Arena  är Nordens största mötesplats för aktörer inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Business Arena Stockholm kommer i år att genomföras som ett digitalt event.

Programinnehållet kommer att koncentreras och på ett attraktivt sätt anpassas till digitala förhållanden. Det kommer att finnas en digital utställning samt mötes- och diskussionsmöjligheter på plats bland annat i form av kvalitativa rundabordssamtal.

Tyréns deltar som partner och kommer att ha en digital monter.

Mer information om programmet och deltagandet finns här