Kalender

Business Arena Syd

Träffa Tyréns på Nordens största mötesplats för aktörer inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Business Arena Syd arrangeras i Helsingborg under stadsmässan H22 City Expo.

Ämnen som kommer diskuteras under dagen är fastighet och finans, bostad, kontor, samhällsbyggnad, politik, klimat och mycket mer. Programledare är Ellinor Persson och Mia Odabas.

Mårten Karlsson, miljöutredare på Tyréns deltar i programmet kl 13.30 och ska prata om Grön Due Diligence under programpunkten Gröna klöver med gröna krav.

Tyréns deltar som partner och kommer att ha en monter på plats på Clarion Sea U.

Program för Business Arena Syd