Kalender

Business Arena Väst

Business Arena  är Nordens största mötesplats för aktörer inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Business Arena Göteborg kommer i år att genomföras som en kombination av digital och fysisk mötesplats.

Programinnehållet kommer att koncentreras och på ett attraktivt sätt anpassas till digitala förhållanden. Det kommer att finnas en digital utställning samt mötes- och diskussionsmöjligheter på plats bland annat i form av kvalitativa rundabordssamtal.

Tyréns deltar som partner och kommer att ha en digital monter.

Mer information om programmet och deltagandet finns här