Kalender

Grön Due Diligence – en win-win för affärsnytta och biologisk mångfald

Inspelat webbinarium: Salamander stoppar bostadsområde, fågel stoppar vägbygge, Sverige bryter mot EU:s artskyddslagstiftning – de här och liknande rubriker förekommer ganska ofta i media, och ”långa oförutsägbara planeringsprocesser" är ett återkommande eko från politiker och ledarskribenter när de uttalar sig om samhällsaktuella miljöfrågor. Men att fastna i segdragna planprocesser på grund av natur- och miljövärden är inte en naturlag, det är enkelt att undvika med en Grön Due Diligence.

På webbinariet om Grön Due Diligence förklarar Mårten Karlsson, miljöutredare på Tyréns, hur investerare, kommuner och fastighetsbolag kan agera för att ta kontroll över risker, navigera i dagens och morgondagens snåriga regelverk och nå ambitiösa hållbarhetsmål för biologisk mångfald. Även Rebecca Larsson, miljöutredare på Tyréns, deltar. 

Presentationen är ca 30 minuter och avslutas med deltagarnas frågor om Grön Due Diligence (även kallat Environmental Due Diligence).

Se det inspelade webbinariet här:

Laddar