Kalender

Grön Due Diligence – en win-win för affärsnytta och biologisk mångfald

Salamander stoppar bostadsområde, fågel stoppar vägbygge, Sverige bryter mot EUs artskyddslagstiftning – de här och liknande rubriker förekommer ganska ofta i media, och ”långa oförutsägbara planeringsprocesser" är ett återkommande eko från politiker och ledarskribenter när de uttalar sig om samhällsaktuella miljöfrågor. Men att fastna i segdragna planprocesser på grund av natur- och miljövärden är inte en naturlag, det är enkelt att undvika med en Grön Due Diligence.

På webbinariet om Grön Due Diligence förklarar Mårten Karlsson, miljöutredare på Tyréns, hur investerare, kommuner och fastighetsbolag kan agera för att ta kontroll över risker, navigera i dagens och morgondagens snåriga regelverk och nå ambitiösa hållbarhetsmål för biologisk mångfald.  

Presentationen är ca 30 minuter och sen öppnar vi för dina frågor om Grön Due Diligence (även kallat Environmental Due Diligence).

Varmt välkommen tisdag 26 oktober kl. 09.00-09.45.

Anmäl dig här
Anmäl dig senast 24 oktober. Länk skickas ut dagen innan eventet. 

Läs mer om Grön Due Diligence

Så här hjälpte vi Pefab med deras fastighetsutvecklingsprojekt i Åre kommun