Kalender

Träffa Tyréns under H22 City Expo

H22 City Expo är en internationell stadsmässa i Helsingborg som pågår i 35 dagar mellan 30 maj och 3 juli 2022. Fokus ligger på framtidens välfärds och stadsutvecklingslösningar och på hur vi tillsammans skapar en innovativ, smart, hållbar och omtänksam stad med människorna i fokus. Tyréns är med som partner och bjuder in till möten och samtal om innovativ samhällsutveckling.

Kontakta gärna någon av oss om du vill boka in ett möte eller bara är nyfiken på vårt fina kontor som ligger nära Helsingborg C (Knutpunkten).

Vi ses i Helsingborg i sommar!

Här kan du läsa mer om H22 City Expo

Här medverkar Tyréns under H22 City Expo

Måndag 30 maj

09:00-19:00

H22 City Expo öppnar

Här kan du läsa mer om H22 City Expo och programmet

Tisdag 31 maj

09:00-15:00

UNECE sessions on smart, sustainable and inclusive cities

Tyréns hållbarhetschef Per Löfgren deltar på denna internationella konferens som UNECE bjuder in till under H22.

Onsdag 8 juni

08:00-16:00

Business Arena Syd - Clarion Sea U

Träffa Tyréns på Nordens största mötesplats för aktörer inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Mårten Karlsson som är miljöutredare på Tyréns kommer att medverka i programmet och prata om Grön Due Diligence.

14:30-15:30

Slutseminarium Hållbar Landsbygdsutveckling - Duvedmodellen

Hur kan landsbygden stå modell för staden? Hur kan en liten by påverka sin egen utveckling? Var med och diskutera! Välkommen till ett seminarium på Marina Plaza den 8 juni, eller välj att delta digitalt.

16:00-17:00

Vilken effekt får mobilitetsåtgärder på boendes bilinnehav?

Tyréns har under 2021-2022 drivit ett forsknings- och innovationsprojekt som syftat till att utveckla en generaliserbar metod för att utvärdera effekten av mobilitetsåtgärder vid nyproduktion av bostäder. De erfarenheter och utvärderingar av flexibla parkeringstal som gjorts i Sverige handlar om enskilda fastigheter eller kvarter, som främst varit pilotprojekt och haft stort hållbarhetsfokus i utformning och marknadsföring. Välkommen till vårt seminarium på den öppna scenen i Drottninghög.

Fredag 10 juni

13:00-14:00

Bygga hållbara städer

Vi står inför stora utmaningar med växande städer samt miljö- och klimatfrågor. Klimatförändringar med ökad temperatur, stigande havsvattennivåer och extrema regn som följd ställer krav på långsiktig planering med nya lösningar. Vi kommer få höra om hur vi kan planera för värmeböljor, stigande havsnivåer och skyfall. Välkommen till vårt seminarium på den öppna scenen i Oceanhamnen.

Fredag 17 juni

10:45-11:15

Framtidens flyttbara arbetsplatser - Co2Co

Tillsammans med Superlab har Tyréns arkitekter tagit fram ett koncept för modulbaserade och hållbara kontorslösningar. Välkommen till vårt seminarium på den öppna scenen i Oceanhamnen.

Söndag 3 juli

10:00-17:00

H22 City Expo stänger

Sista dagen på mässan.