Kalender

Ultuna arbetsmarknadsdag

Träffa Tyréns på arbetsmarknadsmässan Ultuna näringslivsdag som anordnas av Ultuna Studentkår. 

Syftet med dagen är att skapa kontakt mellan företag, organisationer och studenter vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

I vår monter träffar du några av oss på Tyréns som arbetar som arkitekter och landskapsarkitekter.

Här kan du läsa mer om mässan