Kalender

UNESCO:s modell för hållbar turism ur ett svenskt perspektiv

Inspelat webbinarium: UNESCO har tagit fram en systematisk arbetsmodell för hur världens världsarv kan arbeta med hållbar turism. Tyréns bjöd in Ulrika Nisser från Visit Dalarna som berättade hur de testar och anpassar UNESCO:s modell i Världsarvet Falun med gruvan, innerstaden och det omgivande bergsmanslandskapet.

Med inspiration från UNESCO: arbetssätt arbetar Tyréns med ett innovationsprojekt, Destination 2030, finansierat av Sven Tyréns Stiftelse. Projektet är inriktat på värdeskapande och hållbara lösningar för destinationer med utgångspunkt från deras natur- och kulturvärden. Tillsammans med det lokala engagemanget utgör dessa kärnvärden grunden för destinationens identitet och attraktivitet.

Se det inspelade webbinariet här:

Laddar

Webbinariet hölls 10 februari. Daniel Nilsson, kulturgeograf, och Annika Ekengren, hållbarhetsexpert, berättade om det pågående utvecklingsarbetet och om hur Tyréns avser möta dagens och framtidens hållbarhetsutmaningar. Moderator: Ylva Preutz Papantoni, Tyréns.