Kalender

Webbinarium: Minska din klimatpåverkan

Välkommen till ett webbinarium där du får inspiration och tips om hur du kan minska klimatpåverkan i dina projekt och din verksamhet.

Tyréns experter, Anna Pantze och Ida Adolfsson, berättar om framgångsrika exempel:

  • HSE – Sveriges mest hållbara och klimatsmarta industriområde
  • Skebo – Verksamhetens klimatpåverkan och klimatkrav i upphandling av nya bostäder
  • Yilport – Metod för att inkludera klimatpåverkan i offerter
  • Klimatdeklarationer – En guide om den nya lagen som träder i kraft 2022

Webbinariet är tisdag 26 maj kl. 12:00-13:00
OSA 25 maj.

Anmäl dig här >>

Moderator
Per Löfgren, Tyréns hållbarhetschef

Per började på Tyréns i höstas och kommer närmast från bostadsutvecklaren JM, där han arbetade som hållbarhetschef. Dessförinnan har han bland annat arbetat med internationella uppdrag inom hållbart byggande på IVL Svenska Miljöinstitutet, som VD på företaget BASTA som verkar för att fasa ut farliga ämnen från byggvaror samt som delägare och konsult på ett mindre konsultföretag inom miljö, kvalitet och verksamhetsutveckling.

Föreläsare
Anna Pantze har lång erfarenhet av miljö- och klimatutredningar inom bygg- och anläggningsprojekt. Hon har tagit fram den första EPD för en hel byggnad och deltagit i utvecklingsprojekt som NollCO2, klimatkrav för mindre projekt och översyn av emissionsfaktorer.

Ida Adolfsson har arbetet i flera år med klimatutredningar inom bygg- och anläggningsbranschen. Hon har bland annat tagit fram förslag på hur Trafikverket kan utforma klimatkrav för asfalt och arbetet med uppdateringen av Klimatkalkyl 7.0. Ida har erfarenhet från IVL Svenska Miljöinstitutet där hon arbetade med klimatfrågor kopplade till el- och fjärrvärmesystem.