Kalender

Välkommen på Tyréns webbinarium med tema EPD

Efterfrågan på EPD (Environmental product declaration) för olika byggvaror och material ökar. Trafikverket, certifieringssystem för byggnader och kommande lagkrav på klimatdeklarationer för byggnader ställer krav på EPD:er.

Under webbinariet berättar vi mer om vad en EPD är, hur processen går till för att ta fram en EPD och vilka fördelar det finns. Tyréns har tagit fram flera EPDer och varit med i utvecklingen av riktlinjerna för att ta fram EPD för en hel byggnad.

Du kommer ha möjlighet att ställa dina frågor om EPD till våra experter.

Webbinariet genomförs den 27 augusti klockan 12.00 - 13.00 och är kostnadsfritt.

Sista anmälningsdagen är den 25 augusti. Anmäl dig via länken här.

Du kommer få en länk skickad till din e-postadress dagen innan eventet börjar.

Vid frågor, kontakta Ida Bohlin.

Moderator
Ida Bohlin
Ida är ansvarig för Tyréns LCA nätverk i Sverige. Hon har specialiserat sig mot LCA på Tyréns och arbetar i många olika projekt där samlad miljö- och klimatpåverkan utreds. Hon har på Tyréns tagit fram den första EPD för en hel byggnad och bransch EPD för svensk sågad trävara.

Föreläsare
Ida Adolfsson
Ida Adolfsson har arbetat i flera år med klimatutredningar inom bygg- och anläggningsbranschen. Hon har bland annat tagit fram förslag på hur Trafikverket kan utforma klimatkrav för asfalt och tagit fram en bransch EPD för svensk sågad trävara. Ida har erfarenhet från IVL Svenska Miljöinstitutet där hon arbetade med klimatfrågor kopplade till el- och fjärrvärmesystem.

Anna Pantze
Anna Pantze har lång erfarenhet av miljö- och klimatutredningar inom bygg- och anläggningsprojekt. Hon har tagit fram den första EPD för en hel byggnad och deltagit i utvecklingsprojekt som NollCO2, klimatkrav för mindre projekt och översyn av emissionsfaktorer.

Yannos Wikström
Yannos Wikström har flera års erfarenhet inom företag som ABB och Bombardier och har fokuserat på implementation av Livscykelanalys för framtagning av EPD samt stöd i produktutveckling och verksamhetsstyrning. Han förstår de utmaningar som finns när en EPD ska tas fram och presenterar exempel på hur processen ser ut när EPDer utvecklas för olika typer av produkter.