Nyheter
1 oktober 2019

Tyréns har en ny doktor i geoteknik

Efter 5 års arbete med sin doktorsavhandling ”Managing uncertainties in geotechnical parameters” vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm var det dags för Anders Prästings, geotekniker på Tyréns, att försvara sin avhandling. 

Opponent och ledare för diskussionen var professor Kok-Kwang Phoon vid National University of Singapore, världskänd inom det geotekniska området. Efter avslutad presentation och diskussion blev Anders Prästings godkänd och utnämnd till Teknologie doktor.

Den nye Teknologie Doktorn Anders Prästings tillsammans med Rasmus Müller, Tyréns.

Rasmus har varit en av Anders handledare under doktorandstudierna.

– Att få ett fint omdöme från professor Phoon, som är en världsstjärna inom forskningsområdet, känns fantastiskt bra, säger en glad Anders Prästings.

Syftet med Anders avhandling är att belysa, utveckla och förbättra metoder för bygg- och anläggningsbranschen att uppskatta kvalité och värde av geotekniska undersökningar. Ett bayesianskt tillvägagångssätt (multivariabel analys) har använts för att utvärdera osäkerheterna relaterade till de geotekniska undersökningarna.

Därtill presenterar avhandlingen en diskussion om begränsningarna i partialkoefficientmetoden, enligt definitionen i Eurocode 7, och hur denna metod kan utvecklas för att bättre harmonisera med sannolikhetsbaserad dimensionering.

- På Tyréns är vi stolta över Anders forskningsarbete och vi ser att både vi och hela geoteknikbranschen kommer att ha stor nytta av hans forskningsresultat, säger Peter Dittlau, affärschef på Tyréns.