Nyheter
5 december 2022

Att bevara värden som avstamp för en hållbar utveckling

Utmaningar är till för att lösas. Och det kan vara utmanande att balansera behovet att utveckla våra byggnader och miljöer samtidigt som vi behöver bevara viktiga värden. På Tyréns finns experter som är vana att ta ansvar för just den balansgången, en klok utveckling där viktiga värden får leva kvar för framtida generationer.

Hélène Svahn Garreau är byggnadsantikvarie och konservator på Tyréns. Så här beskriver hon hur experter inom byggnadsvård och kulturmiljö bidrar till hållbara samhällsbyggnadsprojekt.

- Det är en vanlig uppfattning att vi som antikvarier och konservatorer mest bidrar till att bevara föremål, byggnader och miljöer. Och att bevara värden är ett viktigt uppdrag, men ansvaret är bredare och vi är ofta med redan tidigt i processerna. Vårt mål är att se till att vi utvecklar samhället på ett sätt som tar avstamp i vårt kulturarv, säger Hélène.

Det handlar om att bevara kulturbyggnader och -miljöer samtidigt som de anpassas för att kunna användas idag och även utvecklas för framtida behov. Som byggnadsantikvarier, konservatorer och andra experter inom området bidrar Hélène och hennes kollegor med sitt långsiktiga, cirkulära perspektiv.

- Vi är ofta med och driver en förändring där vi ser till att uppdragen hushållar med resurser genom att återanvända det som redan finns på platsen. Det handlar om att inventera viktiga värden och sen ge förslag på hur de kan användas för att utveckla byggnaden eller miljön, fortsätter hon.

Inventera och planera för att bevara värden för framtiden

Ett bra exempel är Tyréns uppdrag att utveckla Järnvägsparken i Upplands Väsby kommun. Här är arkitekter, landskapsarkitekter och experter inom social hållbarhet engagerade, och så även Hélène i rollen som byggnadsantikvarie.

- Här har vi en plats som ska levandegöras! Jag är med och ger råd om vad som ska bevaras och hur, hela vägen från konst till byggnad. Och det handlar även här om att hitta balansgången, att göra avväganden mellan olika behov och bidra till en utveckling som inte tappar viktiga värden längs vägen, säger Hélène.

Inget är mer hållbart än att återanvända, återbruka och bevara

Uppdragen inom byggnadsvård och kulturmiljö handlar nästan alltid om någon form av återbruk. Det handlar om att använda expertkunskap för att föreslå långsiktigt hållbara lösningar för delar av ett landskap, för byggnader, och även för enskilda föremål.

- Vi som jobbar med byggnadsvård och kulturmiljö är både insatta och engagerade i hållbarhetsfrågor. Inget är ju mer hållbart än att återanvända, återbruka och bevara. Det är oftast ett proaktivt arbete tillsammans med våra uppdragsgivare men det kan också handla om riskhantering när något värdefullt har skadats, fortsätter Hélène.

Komplexa frågor behöver flera kompetenser

Uppdragen är utmanande på mer än ett sätt. Det handlar om att jobba i befintliga miljöer och hitta lösningar som fungerar och till exempel kombinerar moderna material med äldre.

- Vi vet att vi kan lösa de mest komplexa uppdrag. Men vi gör det inte ensamma utan vi hittar experter att samarbeta med både inom och utanför Tyréns. Tillsammans ser vi till att uppdragsgivarna får förslag på hållbara lösningar, med så liten påverkan på klimatet som möjligt, samtidigt som det blir ett klokt bevarande av värden. Det är verkligen hållbart återbruk i praktiken, avslutar Hélène Svahn Garreau.

 

Läs mer om vad vi kan inom byggnadsvård och kulturmiljö