Nyheter
30 maj 2022

Beteendeförändring för att skapa hållbar mobilitet på riktigt

Hållbar mobilitet handlar lika mycket om beteendeförändring och attitydförändring som att skapa de fysiska förutsättningarna för hållbara resor. De senaste 10 åren har det skett en förändring i hur man ser på mobilitet och hållbarhet.

– Det har skett en förändring där branschen har blivit alltmer öppen till att tänka hållbarhet först. Något vi kan se i att många trafikstrategier idag prioriterar de hållbara färdmedlen före bilen. Samtidigt har det skett en förändring bland befolkningen, där allt fler uppmärksammar hållbarhetsfrågan i relation till sin vardag, berättar Marlene Sjödin, trafikplanerare och avdelningschef på Tyréns.

Hållbar mobilitet ur ett tillgänglighetsperspektiv

Att implementera bilfria städer är något som testats på flera platser i Europa och som även diskuterats lokalt i Sverige, men då framförallt i form av bilfria gator. En diskussion som ofta trillar ner i frågan om tillgänglighet och varuleveranser.


– Det som är så spännande när man tittar på hållbar mobilitet i form av förbjuden biltrafik kopplat till olika funktionshinder är att det inte behöver vara ett stort problem. Holland är det mycket vanligare att många funktionshindrade tar sig fram med hjälp av cykel, oavsett om de är med tre hjul eller handdrivna cyklar. Det innebär att de här personerna plötsligt äger sin egen mobilitet, och är inte längre beroende av färdtjänst eller bilbundna. Det är något att ta med sig för framtiden när man diskuterar mobilitet kopplat till tillgänglighetsfrågan. Tillgänglig mobilitet behöver inte vara bilbunden, förklarar Marcus Finbom, trafikplanerare på Tyréns.

Det hållbara alternativet ska vara det enklaste alternativet att välja, då kan vi verkligen nå beteendeförändringar.

En knuff i rätt riktning för hållbar mobilitet

Även om attityd- och beteendeförändringen är på väg åt rätt håll kan det finnas skäl i att fundera på hur de här förändringarna kan påskyndas. Det finns vissa tidpunkter i livet som vi är mer benägna att förändra sitt beteendemönster, detta är ofta relaterat till andra stora förändringar i livet så som byte av jobb eller bostad, eller i samband med familjebildning. Men för att få en till förändring kan det behövas att vi knuffas i rätt riktning, så kallad nudging.

– Genom att hela tiden erbjudas det hållbara alternativet som förstahandsval, eller genom att med hjälp av olika prismekanismer så som trängselskatt, så blir vi influerade till att välja hållbart. Det hållbara alternativet ska vara det enklaste alternativet att välja, då kan vi verkligen nå beteendeförändringar, säger Marcus Finbom.

– Det är även viktigt att de insatser som görs, oavsett om det är kopplat till beteendeförändringar eller fysiska förändringar i trafikmiljön, är anpassade till platsens förutsättningar. Det är genom att anpassa insatserna till platsens och målgruppens unika förutsättningar som vi kan nå en hållbar mobilitet på riktigt, avslutar Marlene Sjödin.

Podd om hållbar mobilitet

Marlene Sjödin och Marcus Finbom diskuterar resande, beteendemönster och hur vi kan åstadkomma hållbar mobilitet.

Lyssna på podden