Nyheter
28 april 2021

Det föränderliga, hållbara kontorshuset i Hyllie

I stadsdelen Hyllie i Malmö projektleder Tyréns en modern kontorsbyggnad med stark lokal förankring och med höga hållbarhetsmål. Kvartetten har målet att certifieras enligt NollCo2, Well och Miljöbyggnad Guld.

Låt tankarna föras till de skånska rapsfälten, den långa tegeltraditionen eller den bördiga jorden och områdets speciella geologi. Kvartetten kommer bli en karaktärsfylld byggnad med lokala byggmaterial som visuellt representerar Öresundsregionen.

Det här är ett väldigt roligt projekt med tydlig koppling till Skåne. Beställaren har ambitiösa hållbarhets- och miljömål som innebär en utmaning i att hitta rätt tekniska lösningar, framförallt när det gäller målen för NollCo2 som fortfarande är en ny miljöklassning i branschen, säger Rickard Appelin, byggprojektledare på Tyréns.

Fasaden är uppdelad i fyra olika delar; Hyllie (tegelfasad), Limhamn (flintafasad), Höganäs (keramikfasad) och Malmö (metallfasad) som genom olika materialval berättar om regionens traditioner och historia. Fasadmaterialen genomsyras också av arkitektonisk hållbarhet med stor flexibilitet - huset ska kunna byggas om och utvecklas i takt med att omvärlden förändras.

- Husets hjärta, lobbyn, är en mötesplats där man når byggnadens hissar och trapphus. Här finns en ljusgård som ska vara en arkitektonisk upplevelse med ett glastak som bidrar till husets karaktär och omfattar komplexa tekniska lösningar, säger Rickard Appelin.

Förutom att utforma byggnaden efter certifieringarna Well och Miljöbyggnad guld är projektet med i Lokal Färdplan Malmö 2030, ett lokalt initiativ för att driva och utveckla en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö. Därav arbetar projektet med att göra LCA-analyser för att sänka byggnationens koldioxiduttryck och sätta människan i fokus. Målet är att skapa en människocertifierad arbetsplats med bland annat naturliga mötesplatser, möjlighet till miljöombyte på husets gröna takterrass och anpassningsbara lokaler. Husets lokaler har en Tetrisliknande flexibel utformning där bolag kan växa och krympa beroende på utveckling.

Tyréns är byggprojektledare för bygget som startade i februari 2021. Wihlborgs fastigheter är beställare och Krook & Tjäder är arkitekt. Just nu pågår marksanering parallellt med detaljprojektering av bygghandlingarna. Byggnaden planeras stå klar för inflyttning januari 2023.