Nyheter
11 juli 2019

Flera utomhusbad mitt i centrala Göteborg

Tyréns idé om centrala saltvattenbad skalas upp till större dimensioner. I Jubileumsparken i Göteborg planeras för ett större flytande utomhusbad och möjligheten att bada direkt i Göta älv har utretts.

Idén att bada i saltvatten i centrala stan

föddes för tio år sedan av Anna Karlsson, oceanograf på Tyréns, vilket resulterade i ett litet saltvattenbad i anslutning till bastun i Jubileumsparken och som stod klar 2018. Nu har kommunstyrelsen beslutat sig för att använda tekniken i större skala och planerar för ett större flytande saltvattenbad i Jubileumsparken till 2021.

- Det är på tiden att Göteborg får flera bad i stan. Min förhoppning är att staden ska utvecklas som badstad precis som Köpenhamn har gjort. De har idag flera hamnbad och badzoner i stan och deras första hamnbad byggdes redan 2002, säger Anna Karlsson på Tyréns.

På uppdrag av Kretslopp och vatten har Tyréns även utrett möjlighet till friluftsbad i Sannegårdshamnen, det vill säga direkt i Göta älv. I studien har Tyréns tittat på framförallt vattenkvalitet, hälsoskydd och säkerhet.

- Vår utredning visar att vattenkvaliteten tidvis och i vissa delar av älven är tillräckligt bra för att vi ska kunna skapa ett eller flera hamnbad liknande de som finns i Köpenhamn, vilket är goda nyheter för Göteborg, säger Anna Karlsson.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att en fördjupad studie skall göras för att anlägga ett friluftsbad i Sannegårdshamnen.

För mer information om Jubileumsparken >>