Nyheter
12 mars 2020

Fokus Skärholmen – om att lyssna till kvinnors berättelser vid samhällsplanering

Sarah Isaksson, samhällsplanerare på Tyréns, använder nya sätt att genomföra medborgardialog på. Hon har träffat kvinnor i stadsdelen Vårberg, Skärholmen, och lyssnat på berättelser om människors drömmar och faktiska behov vid stadsplanering.  

– Vid medborgardialog ställer vi ofta frågor rakt ut och om hur invånarna vill ha det. Det kräver att den tillfrågade har mycket förförståelse om stadsplanering för att kunna svara. I Vårberg, som är ett socioekonomiskt utsatt område, är det extra tydligt att vi behöver hitta andra sätt att kartlägga människors behov på, säger Sarah Isaksson.

Inom stadsutvecklingsprojektet Fokus skärholmen planeras det att byggas 4000 nya bostäder varav 1500 i Vårberg. Stadsdelen Vårberg är en del av miljonprogrammet som planerades på 1960-talet och utgörs till stor del av ekonomiskt utsatta barnfamiljer, trångboddhet och människor, särskilt kvinnor, som står långt från arbetsmarknaden.

Nu tar Stockholms stad ett helhetsgrepp över utvecklingen av Skärholmen när nya bostäder ska byggas. En viktig målsättning i projektet är jobba med dialog för att utveckla området med social hållbarhet i fokus.

– Det jag ville fånga med de här intervjuerna är människoperspektivet. Om vad det egentligen betyder att vara människa. För att göra det behöver vi bli bättre på att lyssna till berättelser och ställa oss frågan vem vi egentligen planerar för, säger Sarah Isaksson.

Intervjustudie som fokuserar på utländska kvinnor i Vårberg

Sarah Isaksson har gjort en intervjustudie som fokuserar på utländska kvinnor i Vårberg, som ofta är svåra att nå ut till och inte syns i det offentliga rummet i samma utsträckning som män. Genom riktade och uppsökande insatser har Sarah Isaksson genomfört intervjuer som fokuserar på kvinnors berättelser. De handlar om alltifrån bostadsbrist, lokala eldsjälar, trångboddhet, svarta kontrakt och drömmar.

– Genom den här dialogmetoden fick jag utrymme att gå till botten med frågeställningar som jag haft i många år. Under tidigare projekt och medborgardialoger har jag aldrig haft möjlighet att göra ordentliga djupdykningar förrän i Vårberg, säger Sarah Isaksson.

Forskningsprojektet Decode och vinnare av Planpriset 2019

Dialogmetoden har tagits fram genom forskningsprojektet Decode som finansieras inom ramen för Vinnovas program, utmaningsdriven innovation. Projektet verkar för innovativa städer där stadsutveckling skapas genom att inkludera alla samhällsgrupper.

Decode har bidragit med kunskapsutveckling inom ramen för projektet Fokus Skärholmen som är vinnare i Sveriges Arkitekters Planpris 2019. Priset togs emot på Arkitekturgalan 10 mars i Stockholm. Enligt juryns motivering har Fokus Skärholmen visat vad som är möjligt i stadsplanering när man samlar in kunskap om platsen och engagerar invånarna i lokala dialogprocesser.  

 

Läs juryns motivering till vinsten i Sveriges Arkitekters Planpris 2019

Läs mer om Decode