Nyheter
9 september 2021

Hållbarhet i det lilla – hur kan hållbara cykelresor gynnas?

Det råder nästan lite krig om gatans utrymme, ett bredare synsätt behövs. Åsa Lilja är trafikplanerare och brinner för stadsplanering. - Vi måste utgå från dem som bor och lever i staden, säger hon bestämt.

Våra samhällen ska utvecklas långsiktigt och hållbart. Möjlighet att ta sig fram är viktigt, ett samhälle lever dygnets alla timmar. I dag ser vi till att det är enkelt att åka kollektivt, att det finns parkeringar och garage för bilar och vi bygger cykelbanor. Så långt allt gott, eller?

Cykeln är ett bra alternativ för hållbara resor. En majoritet av alla resor som görs är under fem kilometer och då är cykeln ett lämpligt transportmedel. Men det gäller att göra det enkelt och självklart att cykla. Och även om det skett stora förbättringar för cyklister de senaste 10 åren så finns det mycket kvar att utveckla, menar Åsa Lilja.

Sammanhängande cykelstråk behövs
Åsa lyfter flera utmaningar. Cykelbanor finns och nya byggs, men tänket om längre sammanhängande stråk kan förbättras. Cykelbana finns, men byter sida eller upphör helt plötsligt. Det är ofta svårt att hitta utan lokalkännedom, för när cykelbanan slutar upphör även skyltningen. Vägarbeten innebär ofta att cyklister trängs ihop med gående eller tvingas till omvägar.

På flera håll blandas cyklister med gående, något som begränsar cyklistens hastighet som är viktig för att gynna längre pendling. Cyklister är inte heller en homogen grupp. Det är stor skillnad på en 10-åring på väg till skolan, en 30-åring på väg till jobbet och en 80-åring som ska uträtta ärenden.

Att pendla med cykel är ett bra och hållbart, men det gäller att göra det enkelt och självklart att cykla. Här den nya cykelbanan i Kungsträdgården, Stockholm.

Bild ovan: Att pendla med cykel är ett bra och hållbart, men det gäller att göra det enkelt och självklart att cykla. Här den nya cykelbanan i Kungsträdgården, Stockholm. 

En stadsplanering som fokuserar på människors villkor
Det pågår en förändring av synsättet i stadsplaneringen, vilket är positivt. Kommunerna har strategier och riktlinjer som pekar på att kollektivtrafik, gång och cykel ska prioriteras men också att gatan är en plats för vistelse. Än har inte nya riktlinjer fått fullt genomslag. Det är ett krig om gatans utrymme, allt ska rymmas på ett optimalt sätt. Det krävs modiga och starka eldsjälar för att driva utvecklingen mot en stadsplanering som fokuserar på människors villkor i stället för den traditionella planeringen där biltrafiken allt för ofta sätts i fokus. Statlig planering ligger efter i planeringen för cykel. Regionala pendlingstråk med samlade stråk in till en stad eller mellan kommuner är jätteviktigt för att göra det enkelt och snabbt att cykelpendla. Investeringar för cykelstråk är minst lika viktigt som att bygga nya trafikleder.

Säker cykelparkering och ett helhetstänk behövs
Åsa har 30 års erfarenhet av utformning av gator, platser och kollektivtrafikanläggningar i stadsutvecklingsprojekt och lägger stor vikt på kopplingen mellan trafik och stadsbyggnadsfrågor.

Det är inte bara en fråga om cykelbanor och stråk utan ett helhetstänk. Cykelparkering är till exempel en fråga som behöver lyftas. Det är en viktig pusselbit för att göra det enkelt att cykla. Många använder inte sin cykel av rädsla att den blir stulen. Eller att cykelparkeringen i huset är så dålig att balkongen i stället används. Här kan enskilda fastighetsägare, kollektivtrafikens huvudmän och kommuner bli bättre.

Möjliggör kombinationstrafik
En annan viktig fråga för hållbart resande är att möjliggöra kombinationsresor med cykel och kollektivtrafik. Tänk att enkelt kunna ta med sin cykel på tåget. Både till vardags på pendlingsresan och på semesterresan. På strategisk nivå har vi kommit relativt långt, men i utförande och byggande har vi en bit kvar. Det handlar om att hitta och öppna dörrar för alla hållbara alternativ framöver. Det ska vara enkelt att leva utan bil.

Vasagatan i Stockholm som byggs om med grönska, nya cykelbanor och breddade gångbanor med plats för fler gående och uteserveringar.

Bild ovan: Vasagatan i Stockholm som byggs om med grönska, nya cykelbanor och breddade gångbanor med plats för fler gående och uteserveringar.