Nyheter
17 november 2022

Laine Montelin – Byggnadskonstruktören som brinner för att bevara

Att arbeta med återbruk och gamla byggnader kräver en bredd av kompetenser. Det behöver finnas förståelse för byggnaden i sig, hur den är konstruerad, vilken funktion den ska fylla både i sig själv och för sin omgivning. Genom att se till helheten av en plats kan såväl förväntningar som nödvändiga förändringar tydliggöras.

För konstruktören Laine Montelin är tillvaratagandet av gamla byggnader en hjärtefråga, att få ta tillvara på gamla konstruktioner och möjliggöra fortsatt användande av en historisk byggnad i en modern tid.

– Jag har alltid varit förtjust i äldre bebyggelse. Det är fantastiskt att kunna bidra till att en byggnad får fortsätta vara fin och nyttjas även i framtiden, förklarar Montelin.

Addering av nya årsringar

Laine Montelin har lång erfarenhet av projektering och uppdragsledning inom byggnadskonstruktioner och har även många års erfarenhet som uppdragsansvarig i projekt utförda i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Just kulturhistoriska byggnader återkommer Montelin till vid flera tillfällen, och lyfter upp den speciella känslan de förmedlar.

"Det är fantastiskt att kunna bidra till att en byggnad får fortsätta vara fin och nyttjas även i framtiden."

– Att arbeta med kulturhistoriska byggnader ger en ny dimension till konstruktörsyrket. Att den här byggnaden har uppförts för flera hundra år sedan och ändå står kvar. Det ger känslan av att man själv är ett sandkorn i helheten.

En uppdragsgivare uttryckte det hela vid ett tillfälle som att ”har man arbetat med en domkyrka har man inte levt förgäves”. Vilket även Montelin ställer sig bakom, och att det finns något existentiellt i att möjliggöra för en byggnads fortlevnad.

– Det är viktigt att ta sig an de här projekten med en försiktighetsprincip. De förslag och åtgärder vi tar fram måste vara väl underbyggda och förankrade. Det vi förändrar och lägger till måste förlänga livslängden, inte utgöra en risk.

Det handlar om att förstå byggnaden och platsen

För Montelin handlar hennes yrke till stor del om att lära känna de byggnader hon arbetar med.

– Det som gör äldre byggnader och återbruk särskilt intressant är hur vi har möjlighet att bevara det befintliga beståndet. Allt material strävar efter att brytas ned, men genom grundliga undersökningar har vi möjlighet att bevara det vi har. Men det innebär att vi behöver lära känna byggnaden och dess förutsättningar ordentligt.

Att undersöka och lära känna byggnaden är något Montelin återkommer till vid flertalet tillfällen. I arbetet med att förstå den befintliga byggnaden arbetar Montelin och hennes kollegor med vad de kallar en trestegsraket. En modell som syftar till att ge en grundlig förståelse för byggnaden, att få förståelse för vad som är möjligt och vad som behöver göras. De tre stegen är; översiktlig inventering, fördjupande undersökning, projektering för restaurering och eventuell ny funktion.

– Vi har sett att det här är en modell som fungerar i många projekt. Det möjliggör att fördjupa sig stegvis, och fungerar till exempel särskilt bra i kyrkoprojekt, berättar Montelin.

Samtidigt poängterar Montelin att det inte bara är viktigt att ha förståelse för byggnaden i sig. Utan att även området i anslutning påverkar byggnadens fortlevnad. Det handlar helt enkelt om att byggnaden behöver uppfylla omgivningens förväntningar för en långsiktighet för byggnadens funktion.

"I återbruk av byggnader är det viktigt att den funktion som utvecklas har förutsättningar för fortlevnad."

– Vi har i en del fall kunnat se att en byggnad till exempel skulle kunna fungera väldigt bra som saluhall. Men finns det ett underlag att ha en saluhall i det här området? I återbruk av byggnader är det viktigt att den funktion som utvecklas har förutsättningar för fortlevnad.

I slutändan menar Montelin att vi behöver vara måna om det bestånd vi redan har. Och att skapa förutsättningar för att ge möjlighet till nya funktioner i det befintliga.

– Har en byggnad stått här sedan 1600-talet så kommer den att stå i många år till. Det behöver vi ta till vara på, och på ett varsamt sätt addera nya årsringar för framtidens nyttjande.

Återbruk i fokus

Ett hållbart samhälle kräver smart hushållning med befintliga resurser. Genom att möjliggöra återbruk och ombyggnad skapar vi en bättre morgondag.​

Läs mer