Nyheter
6 april 2017

Miljöministern invigde fisktrappan vid Ulva kvarn

Tyréns har ansvarat för projektledning och projektering av anläggningen som invigdes av miljöminister Karolina Skoog under onsdagseftermiddagen. Fisktrappan gör det möjligt för fisk att enkelt att röra sig förbi Ulva-området och ökar den biologiska mångfalden i Fyrisån. Det gäller inte minst den hotade aspen som är Upplands landskapsfisk.

– Arbetet med fisktrappan började redan år 2007, på idéstadiet, så idag är en stor dag, säger Anders Larsson som är limnolog på Tyréns och den som varit uppdragsledare inför och under uppförandet av den nya anläggningen.

Byggnationen av fisktrappan påbörjades för ett år sedan och är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Naturskyddsföreningens miljöfond genom försäljning av el märkt ”Bra Miljöval”. Trappan är en fiskvandringsväg som gör det möjligt för fisk att vandra förbi Ulva-området och skapar nya lekplatser för fiskarna.

Vistelseytan är utformad så att besökaren får en nära kontakt med vattnet både i dammen, fallet, den gamla sågverksrännan samt i fisktrappan genom titthål i trä-däcket.

Om vårt uppdrag
Tyréns har under åren 2012-2014 haft i uppdrag av Uppsala kommun att utforma fisktrappan vid kvarndammen vid Ulva Kvarn i Uppsala. I samband med byggnationen av fisktrappan utformades en vistelseyta och utkiksplats ovanpå fisktrappan och ny parkväg och picknickplatser längs Fyrisån. Även en flyktväg i en befintlig turbinkanal ingick i uppdraget. Att förstärka den befintliga kulturmiljön har haft hög prioritet.

Läs mer om uppdraget här >>