Nyheter
16 december 2021

Minska utsläpp och kostnader kopplat till pendlingsresor

6 av 10 personer föredrar att köpa varor och tjänster från företag som tar ansvar för att minska sin klimatpåverkan. Det visar en undersökning från 2021* och är ett exempel på hur klimatfrågan har ökat i betydelse. För att minska ett företags klimatpåverkan handlar det om att både se till avtrycket från själva verksamheten och att se över om det går att minska utsläppen från medarbetarnas pendlingsresor och tjänsteresor.

På Tyréns jobbar vi mot det tydliga hållbarhetsmålet att uppnå klimatavtryck netto 0 till år 2030. Vi gör vår hemläxa och ser över hur vi kan minska utsläppen kopplade till våra samhällsbyggnadsprojekt genom att ha med klimatfrågan genom hela uppdragsprocessen. Och vi jobbar även strukturerat med att minska klimatavtrycket kopplat till våra medarbetares pendlingsresor.

- Vi jobbar förebyggande genom att exempelvis se över våra tjänsteresor och företagets fordonspark. För att främja mer klimatsmartar pendlingsresor erbjuder vi medarbetarna förmånscyklar. Hittills har vi minskat våra utsläpp med närmare 730 ton CO2 per år, säger Per Löfgren, hållbarhetschef på Tyréns.

CERO-analys visar vad pendlingen kostar klimatet och plånboken

Som utgångspunkt för klimatarbetet har Tyréns utgått från analysverktyget CERO (Climate and Economic Research in Organistions). Det strukturerade arbetssättet används av både stora och mindre företag för att minska sin klimatpåverkan från organisationens pendlings- och tjänsteresor och samtidigt minska kostnader.

- Inget verktyg gör jobbet utan att vi lyckas engagera medarbetarna. Och det är något vi lyckats med, att utifrån en tydlig analys visa hur mycket vi kan minska företagets klimatpåverkan kopplat till pendlingsresor genom att fler till exempel väljer cykel framför bil, säger Per Löfgren.

Tyréns egen verksamhet och nu även kundernas

Tidigare i år sjösattes en ny satsning inom Tyréns där vi samlar experter inom trafikplanering kopplat till mobilitet och strategi. Inom den nya avdelningen finns stor samlad erfarenhet av att stötta kunder bland annat i arbetssättet CERO, från analys av kundens nuläge hela vägen till en aktivitetsplan.

- Vi vill vara med och driva en beteendeförändring som gör att fler väljer att resa hållbart. Verktygslådan är stor och CERO är ett av verktygen vi använder för att analysera resvanor och ge förslag till aktiviteter som vi vet fungerar och aktiverar medarbetare, säger Marlene Sjödin, avdelningschef för mobilitet och strategi på Tyréns.

Om CERO

CERO-metoden har tagits fram inom ramen för en doktorsavhandling på KTH och har hittills implementerats av över 100 medelstora och stora organisationer. Läs mer om metoden och vilka resultat arbetssättet ger på cero.nu

*Undersökning av Novus på uppdrag av ZeroMission juni 2021

Läs mer om Tyréns klimatsatsning på tyrens.se/klimat