Nyheter
16 oktober 2019

Nu är Sveriges första säkerhetspark invigd

Sveriges första gemensamma säkerhetspark för byggbranschen invigdes den 7 oktober vid Arlanda flygplats utanför Stockholm. Initiativtagarna till säkerhetsparken är Sveriges Byggindustrier och Tyréns är med i projektet som uppdragsansvariga för all projektering.

Säkerhetsparken är en fysisk träningsanläggning där de som arbetar i byggbranschen kan träna på säkerhet. Parken har en total yta på 15 000 kvadratmeter. I dagsläget finns 15 olika scenarier inom allt från arbete till hög höjd till asbest, säker schakt och ergonomi. Stationerna kan anpassas efter behov för att träna en uppsjö olika riskmoment.

– Det är roligt att det är så många företag som är engagerade i parken och det är viktigt att vi kan byta erfarenheter mellan alla aktörer när det gäller olyckor på byggarbetsplatser. Vi som konsulter får ta del av vad som händer ute på byggarbetsplatserna och kan ge varandra återkoppling så vi tillsammans kan förebygga arbetsplatsolyckor, säger Anna Pihlqvist, uppdragsansvarig på Tyréns.

Anna Pihlqvist, Catharina Elmsäter-Svärd (vd för Sveriges Byggindustrier) och Birgitta Olofsson på plats vid första spadtaget för säkerhetsparken i mars 2019.

Tyréns har haft i uppdrag att genomföra all projektering för säkerhetsparken:

  • Projekteringsledning (Anna Pihlqvist, som även är uppdragsansvarig)
  • VA-projektering
  • Mark-projektering
  • EL-projektering (underkonsult)
  • BAS-P
  • Kontrollansvarig KA
  • Bygglov
  • Byggledare under produktionstiden

 

Om säkerhetsparken
Det är en nationell branschgemensam säkerhetspark för en bred grupp användare; yrkesarbetare, arbetsledare, skyddsombud, byggelever, lärlingar, lärare, studenter, platschefer, beställare, projektörer m.fl. från hela byggsektorn.

Parken ska vara till för träning och demonstrationsmiljöer där gästerna kan prova på och utvärdera befintliga och nya arbetssätt, metoder, produkter och utrustning. Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet är i fokus.

Säkerhetsparken är en egen ekonomisk förening där företag kan och uppmuntras bli medlemmar. I ledningsgruppen sitter: Peab. NCC. Skanska. Veidekke. JM. Bonava. Svevia. Erlandsson Bygg. Byggmästar'n i Skåne. Ramudden. Håll Nollan.

Läs mer om satsningen som Sveriges Byggindustrier står bakom >>